تیم دوچرخه سواری لامرد با شرکت در مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی فارس موفق به کسب یک مدال نقره شد.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان لامرد، تیم دوچرخه سواری شهرستان لامرد در مسابقه دوچرخه سواری استان فارس به میزبان شیراز برگزار شد شرکت کرده و با مربیگری عباس حسینی موفق به کسب یک مقام دومی شد.

آقای محمدرضا اسدی دوچرخه سوار لامردی موفق به کسب مقام دوم رده سنی جوانان کراس کانتر را کسب کرد.

قابل ذکر است آقایان محمدرضا اسدی، حسین محمدی، محمدرضابهزادی، محمدرضا عباسی و امیرحسین رسد اعضای تیم دوچرخه سواری لامرد در این مسابقات بودند.