ویژه های خبری
لامرد خبر؛ نماینده مردم لامرد و مهر در مجلس شورای اسلامی مطابق درخواست اعتراض و نارضایتی مردم خوزی درخصوص واگذاری معدن شن و ماسه و احداث سنگ شکن در این محدوده از شهرستان مُهر (پیرو

لامرد خبر؛ نماینده مردم لامرد و مهر در مجلس شورای اسلامی مطابق درخواست اعتراض و نارضایتی مردم خوزی درخصوص واگذاری معدن شن و ماسه و احداث سنگ شکن در این محدوده از شهرستان مُهر (پیرو واگذاری معدن شن و ماسه و احداث سنگ شکن در پلاک خوزی و چاه گزی شهرستان مهر ) نیز این موضوع را از مقام عالی وزارت صنعت، و معدن و تجارت پیگیری کرده است که پیرو پیگیریهای خادم مردم لامرد و مهر در خانه ملت؛ پس از دستور بررسی از طریق وزارتخانه نیز پاسخ رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس (درخصوص معادن کوهی پاک شن جنوب و خاکسار شن مهر) در اردیبهشت ۹۷ به معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شده است.

 

علی همتی (رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس) در ذیل این نامه ؛ فعالیت هر دو معدن در این محدوده (معادن مخلوط کوهی پاک شن جنوب و مخلوط کوهی خاکسار شن مهر) را با اشاره به کسب مجوز از ارگانهای ذیربط، قانونی دانسته و امکان توقف عملیات معدنی از سوی سازمان را غیر ممکن اعلام کرده است.

 

مشروح پاسخ و بررسی های اداره کل صنعت، معدن و تجارت فارس در ادامه آمده است: جناب آقای دکتر سرقینی معاون محترم امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت باسلام احتراماً ، بازگشت به نامه مورخ ۹۶/۱۲/۸ موضوع نامه شماره ۹۶۲۵۸۵۸۴ مورخ ۹۶/۱۱/۱۸ نماینده محترم مردم شهرستانهای لامرد و مهر در مجلس شورای اسلامی درخصوص معادن مخلوط کوهی پاک شن جنوب و خاکسار شن مهر و وجود برخی اعتراضات محلی ، گزارشی به شرح ذیل از آخرین وضعیت این معدن ارسال می گردد.

 

الف- معدن مخلوط کوهی پاک شن جنوب سابقه فعالیت در این محدوده به سال ۹۱ باز می گردد. در ابتدا بهره بردار معدن درخواست ثبت محدوده را با شماره ۱۵۸۰۹ مورخ ۹۱/۱۰/۱۷ به دبیرخانه سازمان ارائه می نماید. با انجام بررسی های لازم و آزاد بودن محدوده معدن از نظر فعالیتهای معدنی، مطابق ماده ۲۴ قانون معادن از ارگانهای ذیربط استعلام صورت می گیرد. با پیگیری متقاضی موافقت ارگانهای ذیربط شامل اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان، شرکت انتقال گاز ایران، شرکت برق منطقه ای، شرکت توزیع نیروی برق استان و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان در محدوده ای به وسعت در حدود ۳ هکتار (در سال ۹۱) دریافت و به این سازمان ارائه می گردد. در ادامه با طی مراحل قانونی در ابتدا پروانه اکتشاف شماره ۱۵۸۰۹ مورخ ۹۲/۳/۲۳ و سپس با انجام فعالیتهای اکتشافی گواهینامه کشف شماره ۷۷۰۳ مورخ ۹۳/۲/۹ و در نهایت نیز پروانه بهره برداری این معدن با شماره ۶۹۷۹۹ مورخ ۹۳/۱۰/۱۴ با میزان استخراج سالیانه ۲۰۰ هزار تن به مدت ۶ سال و با شماره شناسایی ۱۹۶۸۶۶ در سامانه کاداستر به نام علی صالحی در شهرستان مهر صادر می شود. پس از صدور پروانه بهره برداری معدن، بهره بردار پیگیری لازم برای احداث واحد سنگ شکن در داخل محدوده معدن را بعمل آورده و در جهت جلوگیری از هرگونه اعتراض شورای اسلامی شهر خوزی، سینه کار استخراجی معدن را با کسب موافقت مجدد از اداره کل منابع طبیعی استان از منتهی الیه شرقی محدوده معدن به منتهی الیه شمالی محدوده معدن جابجا می نماید. در ادامه بهره بردار با طی مراحل قانونی ، نسبت به دریافت مجوز استقرار زیست محیطی واحد سنگ شکن در سال ۹۴ و تمدید آن در سال ۹۵ با شماره ۴۸۲۵۱ مورخ ۹۵/۸/۱ اقدام نموده و همچنین با پیگیری متقاضی موقعیت محل احداث واحد سنگ شکن مشخص گردیده و طی نامه شماره ۶۰/۹۶/۲۶۴۹۷ مورخ ۹۶/۸/۹ از سوی اداره کل منابع طبیعی استان به این سازمان ارسال شده است. باتوجه به جابجایی سینه کار استخراجی معدن ، بهره بردار از بهمن ماه ۹۵ نسبت به احداث مسیر دسترسی به سینه کار استخراجی جدید و محل احداث واحد سنگ شکن اقدام نموده و در حال حاضر شبکه برق واحد سنگ شکن به طول ۲ کیلومتر احداث گردیده و واحد سنگ شکن نیز در حدود ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و نیروی انسانی مورد نیاز از شهر خوزی تامین گردیده است. احداث این مجموعه معدنی مورد اعتراض شورای اسلامی شهر خوزی واقع شده و از سوی این شورا مکاتبات متعددی با این سازمان،فرمانداری شهرستان مهر و استانداری فارس در طی چند سال اخیر صورت گرفته و خواستار عدم احداث واحد سنگ شکن در این منطقه شده اند. باتوجه به اینکه بهره بردار معدن تمامی مراحل قانونی را برای دریافت پروانه بهره برداری معدن و احداث واحد سنگ شکن طی نموده و فعالیت آن نیز کاملا قانونی بوده و منعی برای آن وجود نداشته و همچنین سرمایه گذاری انجام شده و اشتغال صورت گرفته، لذا عملا امکان صدور توقف عملیات معدنی از سوی این سازمان وجود نداشته و براساس مکاتبه فرماندار محترم شهرستان مهر، مراتب فوق الذکر طی نامه شماره ۶۹۷۷۱ مورخ ۹۶/۱۱/۱۵ از سوی این سازمان به فرمانداری شهرستان نیز اعلام شده است. در پایان سال ۹۶ نیز مجددا فرمانداری شهرستان مهر چندین مکاتبه با این سازمان انجام داده و مراتب اعتراض شورای شهر خوزی را به این سازمان ارسال نموده است.

 

ب- معدن مخلوط کوهی خاکسار شن مهر این معدن دارای سابقه از سال ۹۳ بوده و در ابتدا متقاضی (بهمن صالحی) درخواست ثبت محدوده اکتشافی را با شماره ۱۷۴۶۸ مورخ ۹۳/۶/۱۷ به دبیرخانه این سازمان ارائه می نماید.با طی مراحل قانونی و آزاد بودن محدوده از نظر فعالیت های معدنی، مراتب مطابق ماده ۲۴ قانون معادن از ارگانهای ذیربط استعلام صورت می گیرد. با پیگیری متقاضی موافقت ارگانهای ذیربط شامل اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان، اداره کل حفاظت محیط زیست استان (در سال ۹۳) ، شرکت برق منطقه ای، شرکت توزیع برق استان، اداره کل راه و شهرسازی استان، شرکت آب و فاضلاب روستایی استان و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان در محدوده ای به وسعت ۵ هکتار (در سال ۹۳) دریافت و به این سازمان ارسال شده است. در ادامه با طی مراحل قانونی در ابتدا پروانه اکتشاف شماره ۲۵۶۱۴ مورخ ۹۴/۵/۱ و سپس با انجام فعالیتهای اکتشافی گواهینامه کشف ۱۲۳۸۳ مورخ ۹۶/۳/۳ و در نهایت نینز پروانه بهره برداری این معدن با شماره ۷۹۵۹۵ مورخ ۹۶/۱۲/۲۳ با میزان استخراج سالیانه ۶۰هزار تن به مدت ۶ سال به نام بهمن صالحی (با شماره شناسایی ۱۶۵۹۰۸ در سامانه کاداستر) صادر شده است.

 

در دوره اکتشاف ، انجام فعالیتهای معدنی در این محدوده مورد اعتراض شورای اسلامی روستای چاه گزی شهرستان مهر واقع شده و در این خصوص مکاتبات متعددی با فرمانداری شهرستان، استانداری فارس و این سازمان صورت گرفته است که در ان مقطع نیز طی نامه های شماره ۸۶۱۷۵ مورخ ۹۳/۱۲/۱۹ و ۷۷۴۰۹ مورخ ۹۴/۱۲/۱۸ پاسخ های لازم به شورای اسلامی روستای چاه گزی و مدیرکل محترم دفتر فنی استانداری فارس داده شده است.

 

همچنین باتوجه به نامه اخیر فرمانداری محترم شهرستان مهر مبنی بر اعتراض مجدد شورای اسلامی روستای چاه گزی، پاسخ لازم درخصوص طی نامه شماره ۶۹۸۰۵ مورهخ ۹۶/۱۱/۱۵ از سوی این سازمان به فرمانداری شهرستان داده شده است. باتوجه به اینکه بهره بردار این معدن تمامی مراحل قانونی را طی نموده و با کسب مجوز ارگانهای ذیربط، برای آن پروانه بهره برداری صادر شده است لذا امکان صدور توقف عملیات معدنی از سوی سازمان میسر نبوده است. در حال حاضر بهره بردار این معدن (معدن مخلوط کوهی خاکسار شن مهر) در حال پیگیری دریافت مجوزهای لازم از ارگانهای ذیربط برای احداث واحد سنگ شکن می باشد.

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است -
آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد -

خبرگزاری لامرد خبر