ویژه های خبری
علاقمندان می‌توانند در صورت احراز صلاحیت‌های عمومی و اختصاصی مندرج در دفترچه ی آزمون و اطلاعیه‌های بعدی ، پس از ثبت‌ نام و انتخاب رشته، و قبولی در آزمون اختصاصی دانشکده؛


علاقمندان می‌توانند در صورت احراز صلاحیت‌های عمومی و اختصاصی مندرج در دفترچه ی آزمون و اطلاعیه‌های بعدی ، پس از ثبت‌ نام و انتخاب رشته، و قبولی در آزمون اختصاصی دانشکده؛ آمادگی خود را برای طی مراحل گزینشی اعلام نمایند تا در صورت پذیرش نهایی، در رشته‌های تحصیلی دانشکده اطلاعات مشغول به تحصیل شده و از مزایای دانشجویی و استخدام در وزارت اطلاعات نیز بهره‌مند گردند.

قانون استخدامی وزارت اطلاعات مصوب ۲۴/۴/۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی

 

ماده ۸- شرایط ورود به خدمت وزارتخانه عبارت است از:

 

الف – اعتقاد به مبانی اسلام ناب محمدی(ص)، انقلاب اسلامی، نظام جمهوری اسلامی ایران و آمادگی فداکاری در راه تحقق اهداف آن.

ب – اعتقاد و التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه و مقام رهبری.

ج – التزام عملی به مبانی و احکام اسلام، قوانین جمهوری اسلامی ایران و رعایت موازین اخلاق اسلامی.

د- تابعیت جمهوری اسلامی ایران، مشروط بر اینکه اکتسابی نباشد.

ه – عدم عضویت یا وابستگی به احزاب و گروه ها و سازمانهای سیاسی.

و – نداشتن سابقه عضویت یا وابستگی یا هواداری از احزاب، گروه ها و سازمانهای غیراسلامی، التقاطی، الحادی و غیرقانونی.

ز- عدم همکاری موثر و فعالیت مستقیم و غیرمستقیم در تحکیم پایه های رژیم گذشته.

ح- عدم اعتیاد به مواد مخدر.

ط- نداشتن سوء سابقه ، محکومیت جزایی موثر و محرومیت از خدمات دولتی و حقوق اجتماعی.

ی- داشتن هوش و استعداد لازم و سلامت و توانایی جسمی و روانی متناسب با خدمت موردنیاز.

ک – داشتن حداقل ۱۸ سال تمام و حداکثر ۴۰ سال تمام.

ل – داشتن حسن شهرت و سابقه از نظر اعتقادات، تعهد و صداقت ، امانت داری، رازداری، دلسوزی و حسن خلق.

م- داشتن شرایط تحصیلی و تخصصی مورد نیاز.

ن – نداشتن همسر خارجی یا همسری که تابیعت ایرانی او اکتسابی باشد.

س – پذیرفتن شرایط و ضوابط اختصاصی ورود به خدمت و انجام کار در وزارتخانه و رعایت آنها در طول دوران خدمت.

ع – حداقل مدت تعهد مستخدمین در آغاز خدمت ۱۰ سال تمام خواهد بود.

فصل هشتم – تکالیف، امور انضباطی و رسیدگی به تخلفات و شکایات

ماده ۷۱- مستخدمین وزارتخانه اعم از شاغلین و بازنشستگان و منفصلین از خدمت مکلفند هنگام خروج از کشور از وزارتخانه مجوز لازم را اخذ نمایند در غیر این صورت تخلف به عنوان لغو دستور محسوب گردیده و پس از معرفی به محاکم صالحه قضایی، مفاد ماده(۲۳) قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح) در مورد آنها اجرا خواهد شد.

تبصره – اخذ مجور خروج از کشور برای بازنشستگان و منفصلین از خدمت وزارتخانه برای مدت دو سال از شروع بازنشستگی و انفصال الزامی است.

ماده ۷۲- مستخدمین وزارتخانه مکلفند با رعایت سلسله مراتب اداری و سازمانی، دستورات و احکام مسئولان مافوق خود را در حدود قوانین و مقررات و ظایف محوله، اطاعات و اجرا نموده و کلیه ضوابط و مقررات عمومی، حفاظتی، امنیتی و انضباطی را رعایت نمایند.

ماده ۷۳- مستخدمین بنا به تشخیص وزارتخانه مکلفند حداقل پنج سال از سنوات خدمت را در مناطقی که وزارتخانه تعیین و ابلاغ می کند طی نمایند.

ماده ۷۴- هرگونه تماس با بیگانگان برای مستخدمین وزارتخانه، مگر بنا به مقتضیات اداری و با اطلاع مسوولان ذی ربط ممنوع است.

ماده ۷۵- مستخدمین وزارتخانه مکلفند هرگونه تغییر و تحول در وضعیت شخصی خود را از قبیل تغییر محل سکونت، ازدواج به اطلاع وزارتخانه برسانند.

ماده ۷۶- ازدواج مستخدمین وزارتخانه با اتباع بیگانه یا کسانی که قبلآً به تابیعت ایران درآمده اند، ممنوع است.

ماده ۷۷- مستخدمین وزارتخانه موظف به حفظ اسرار اداری و سازمانی خود هستند.

ماده ۷۸- مستخدمین وزارتخانه حق عضویت و هرگونه وابستگی به احزاب و گروه های سیاسی را ندارند.

تبصره ۱- مستخدمین وزارتخانه حق شرکت در مجامع و جلسات تشکیلاتی احزاب و گروه های سیاسی را ندارند، مگر اینکه وظایف اداری اقتضا نماید و مسوولان ذی ربط مطلع باشند.

تبصره ۲- مستخدمین وزارتخانه حق هیچگونه موضع گیری له یا علیه احزاب و گروه های سیاسی قانونی در مجامع و محافل عمومی به گونه ای که باعث تایید یا تکذیب آنها شود را ندارند.

ماده ۷۹- اقدام به خروج از تابعیت جمهوری اسلامی ایران برای مستخدمین وزارتخانه ممنوع است و موجب پیگرد قانونی خواهد شد.

ماده ۸۰ – کلیه اسناد، اماکن و اطلاعات وزارتخانه، غیرقابل افشا بوده واظهار آن به هر صورت مگر در حدود وظایف اداری، ممنوع است.

ماده ۸۱- مستخدمین تا زمانی که در استخدام وزارتخانه هستند، حق اشتغال در سایر مشاغل موضوع اصل(۱۴۱) قانون اساسی را ندارند.

تبصره – مشاغل غیردولتی که مستخدمین حق اشتغال به آنها را ندارند مطابق آیین نامه ای است که توسط وزارتخانه تهیه و با تایید وزیر اجرا می شود.

ماده ۸۲- هرگونه سوء استفاده از موقعیت شغلی به هر عنوان، برای مستخدمین وزارتخانه ممنوع است و با متخلف برابر مقررات رفتار خواهد شد.

ماده ۸۳- هیات های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری و اصلاحات بعدی آنها در وزارتخانه تشکیل و به تخلفات کارکنان رسیدگی می نمایند.

ماده ۸۴- رسیدگی به اتهامات امنیتی و سیاسی مستخدمین وزارتخانه، به عهده محاکم صالحه قضایی است.

تبصره – در سایر موراد، جرایم عمومی مستخدمین در دادگاه های عمومی رسیدگی می شود.

ماده ۸۵ – بکارگیری مستخدمین وزارتخانه در کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، شرکتها، موسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و بانکها و شهرداری ها بدون مجوز وزارتخانه ممنوع است.


سایت وزارت اطلاعات:  www.vaja.ir

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است -
آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد -

خبرگزاری لامرد خبر